Despre proiectul INTEGRAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PRIN SPORT

Lansarea proiectului Integrarea persoanelor cu dizabilități prin SPORT

Ploiești, 23 aprilie 2018

Asociația Club Sportiv Rotile Schimbării implementeaza proiectul ,,Integrarea persoanelor cu dizabilități prin sport’’ începând cu luna martie a.c, in baza unui contract de finantare incheiat cu United Way Romania

Proiectul are o perioada de implementare de 8 luni, cu o valoare totala de 19000 RON si este finanțat prin campania de CSR Metropolitan Life Asigurări.

Grupul țintă este format din 50 de persoane cu dizabilități care vor beneficia de activități sportive adaptate si 300 de elevi din Ploiești care vor fi informați cu privire la problematica persoanelor cu dizabilități si importanta sportului pentru integrarea lor sociala.

Proiectul are ca obiectiv general facilitarea sportului pentru persoane cu dizabilități ca mijloc eficient de creștere a gradului lor de incluziune sociala si reducerea stigmatizării si discriminării acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea unor sisteme corporale sănătoase (musculoscheletale, cardiovasculare) si îmbunătățirea coordonării prin derularea de antrenamente sportive regulate lunare, pentru un număr de 25 de persoane cu dizabilități locomotorii, utilizatori de scaun rulant.
  • Promovarea abilitaților persoanelor cu dizabilități prin organizarea unei competiții naționale de baschet la Ploiești in scaun rulant, cu participarea a 30 de persoane cu dizabilități din partea a 5 cluburi sportive din Romania.
  • Creșterea gradului de informare a 300 de elevi din Ploiești cu privire la problematica persoanelor cu dizabilități si importanta sportului pentru creșterea incluziunii sociale a acestora.

Informații generale

Raportul elaborat in 2012 de Organizația Mondiala a Sănătății evidențiază importanta sportului ca instrument de incluziune si bunăstare a persoanelor cu dizabilități. Proiectul abordează problematica persoanelor cu dizabilități din doua perspective. Pe de o parte, ca intervenție directa asupra persoanelor cu dizabilități venind in întâmpinarea nevoii lor de integrare sociala prin sport, cat si prin schimbare a ceea ce cred si simt comunitățile in legătura cu persoanele cu dizabilități si a modului de reducere a stigmatizării si discriminării, prin activitățile de informare adresate copiilor din licee.

Asistenta si suportul sunt esențiale persoanelor cu dizabilități pentru a atinge o calitate buna a vieții si a putea participa la viată sociala si economica asemenea persoanelor fără dizabilități. Lipsa serviciilor de suport necesare poate face ca persoanele cu dizabilități sa devina extrem de dependente de membrii familiei.

Conform Statisticilor Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități publicat: www.anpd.gov.ro, in județul Prahova sunt 37.078 persoane cu dizabilități din totalul de 773.773 in Romania (30. 09.2017).

Asociația Club Sportiv Rotile Schimbării este o organizație nonprofit, înființata in 2013 având ca scop sportul pentru persoane cu dizabilități si activitățile in interesul acestor categorii de persoane pentru integrarea lor sociala si profesionala.

In cadrul proiectului ,,Abilitățile contează si economic’’ (2015), Asociația Club Sportiv Rotile Schimbarii, ca si partener, a înființat o Structura de Economie Sociala (SES) in Ploiești pentru furnizarea de servicii pentru persoanele cu dizabilități: transport adaptat, service de scaune rulante si servicii ca Unitate protejata Autorizata in baza Legii 448/2006.

Caravana pentru Mobilitate Rotile Schimbării, proiect derulat in vederea creșterii gradului de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități a constat in deplasarea in 5 comunități rurale din județul Prahova (2015).

Cupa Municipala de Baschet in scaun rulant, Ediția I – 2016 a fost organizata la Ploiești in scopul promovării abilitaților persoanelor cu dizabilități de către Asociație împreuna cu Fundația Motivation Romania si Club Sportiv Municipal Ploiești.

(***)

Acest articol a aparut cu sprijinul United Way Romania (UWRo) si Metropolitan Life. Opiniile exprimate apartin autorului/ autorilor si nu reflecta neaparat opiniile UWRo.

Ultimele știri:

Parteneri